Chính sách - Văn bản mới

FirstPrevNextLast v
Chính sách - Văn bản mới
Từ ngày 01/7/2023 có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử
28/05/2023 - 32 Lượt xem
Từ ngày 01/7/2023, người dân có thể đăng ký kinh doanh bằng hồ sơ điện tử qua mạng internet. Hồ sơ đăng ký này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.
Chính sách - Văn bản mới
Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023
15/05/2023 - 214 Lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Chính sách - Văn bản mới
Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
03/05/2023 - 356 Lượt xem
Từ ngày 25/5/2023, Thông tư 01/2023/TT-VPCP hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng và thuận lợi sẽ có hiệu lực.
Chính sách - Văn bản mới
Từ 15/5/2023, Bộ Tài chính có cơ cấu tổ chức mới
02/05/2023 - 236 Lượt xem
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2023/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Chính sách - Văn bản mới
Trẻ em có quyền tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
29/03/2023 - 560 Lượt xem
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 27/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.
Chính sách - Văn bản mới
Từ 22/3/2023: Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe
23/03/2023 - 629 Lượt xem
Bắt đầu từ ngày 22/3/2023, Thông tư 02/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/TT-BGTVT về kiểm định xe cơ giới chính thức được Bộ Giao thông Vận tải ban hành và có hiệu lực. Thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục của Thông tư 16/TT-BGTVT. Trong đó, có 2 nội dung đáng chú ý:
Chính sách - Văn bản mới
Không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính
25/02/2023 - 563 Lượt xem
Tại Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (Đề án 06), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu; không yêu cầ ...
Chính sách - Văn bản mới
Bệnh “Covid-19 nghề nghiệp” sẽ được hưởng BHXH từ 01/4/2023
12/02/2023 - 843 Lượt xem
Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 09/02/2023.
Chính sách - Văn bản mới
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng Covid-19
08/02/2023 - 416 Lượt xem
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 483/UBND-KT ngày 7/02/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Chính sách - Văn bản mới
Đổi mới việc lấy phiếu tín nhiệm
07/02/2023 - 384 Lượt xem
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm
FirstPrevNextLast v