Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

FirstPrevNextLast v
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết
16/06/2022 - 3642 Lượt xem
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; hôm nay ngày 16/6/2022, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
15/06/2022 - 2350 Lượt xem
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 15/6/2022, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
14/06/2022 - 403 Lượt xem
Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, hôm nay, ngày 14/6/2022, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
13/06/2022 - 409 Lượt xem
Hôm nay, ngày 13/6/2022, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về nhiều dự án giao thông quan trọng
10/06/2022 - 441 Lượt xem
Hôm nay, ngày 10/6/2022, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận nhiều dự án giao thông quan trọng.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
09/06/2022 - 405 Lượt xem
Hôm nay, ngày 9/6/2022 là ngày cuối cùng của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn
08/06/2022 - 415 Lượt xem
Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 7/6/2022, Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trả lời, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về việc triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh
06/06/2022 - 417 Lượt xem
Bước sang tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, hôm nay, ngày 6/6/2022, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án Luật
03/06/2022 - 471 Lượt xem
Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 03/6/2022, Quốc hội sẽ thảo luận những dự Luật quan trọng, trong đó có dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021
02/06/2022 - 477 Lượt xem
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 02/6/2022, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021.
FirstPrevNextLast v