Thông tin kinh tế xã hội, Kinh nghiệm du lịch, đánh giá điểm đến và ẩm thực nổi tiếng Đà Nẵng

Sở Xây dựng Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lê Hữu Hiệp
le

Tặng!

Quang cảnh Hội nghị
Sở Xây dựng Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 17/01/2024, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Trong năm 2023, Sở Xây dựng thành phố đã hoàn thành 16/17 nhiệm vụ được UBND thành phố giao, đạt hơn 94%. Trong đó, lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý các hoạt động xây dựng hoàn thành 6/7 nhiệm vụ; nổi bật là hoàn thành việc xây dựng Đề án tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2030; thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt 4 đồ án quy hoạch phân khu. Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn về quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, quản lý các hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, quản lý chất lượng xây dựng, cải cách hành chính. Hồ sơ một cửa sớm và đúng hạn đạt 99,6%; tỷ lệ hoàn thành công việc của UBND thành phố đạt 94%. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 96 % kế hoạch vốn được giao.

Biểu dương nỗ lực của Sở Xây dựng trong thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị toàn ngành khắc phục khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024. Trong đó, hoàn thành thẩm định đồ án quy hoạch phân khu; thực hiện các giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề ngập lụt đô thị; triển khai sớm quy hoạch không gian ngầm; giải quyết dứt điểm việc chung cư xuống cấp và kế hoạch phát triển nhà ở; tăng cường phát triển cây xanh đô thị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành và các nhiệm vụ chuyên môn.